Oğlak Burcu, Sarp Kayalıklardan Zirveye

Oğlak Burcu’nun eşleştirildiği Tarot kartları iki farklı ekole göre Şeytan ve Ermiş’tir. Oğlak Burcu sembolüne baktığımızda, burcun bu iki kart ile ilişkisine dair ipuçları bulabiliriz. Gövdesinin alt tarafını oluşturan balık kuyruğu ruhsal dünyayla bağlantı, sezgiler, varlığımızın derinlikleri gibi anlamlar taşıyor. Gövdenin üst kısmı ve başın ait olduğu keçi ise merak, hırs, istikrar, inatçılık, zor koşullara rağmen yılmamak gibi özelliklerin işareti.

Balık ve keçi sembollerinin birleşiminden ortaya çıkmış bu mitolojik yaratık Oğlak Burcu’nun doğasında var olan ikiliğe dikkatimizi çekiyor: Ruhun derinliklerinden gelen yönelimler ve ruhsal dünyaya olan eğilim ile maddi hırslar, başarma arzusu, güç ihtirası.

(daha&helliip;)

Yay Burcu, Bilgelik Peşinde

Zodyak’ın bilgesi Yay Burcu, iki farklı ekole göre, Tarot kartları içinde Aziz ve Denge ile özdeşleştirilir.

Bilgiye susamış, mutlak gerçeğin ve özgürlüğün arayışındaki Yay Burcu’nun ruhsal amacı bilgelik yardımıyla insanlığı yüceltmektir. Ancak bu yolda karşılaşacağı ego tuzaklarını aşmak zorundadır. Aziz kartı, Yay Burcu’nun karşılaştığı tuzaklara dair bize ipucu verebilir. Aziz, diğer adı ile Başrahip kartı, inancı ve manevi değerleri sembolize eder.

Kartta gördüğümüz Başrahip, cübbesini kuşanmış, saltanat sürer bir pozisyonda oturmuştur. (daha&helliip;)

Akrep Burcu, Karanlıklar Prensi

Zodyak’ın gizemli, seksi, ürkütücü burcu Akrep’in Tarot’daki  karşılığı, tüyler ürpertici Ölüm kartıdır. Kartta görülen iskelet, fiziksel ölümlülüğümüzü bize çarpıcı bir şekilde hatırlatırken, arka plandaki gündoğumu, bayraktaki  beyaz gül sembolü ruhumuza vaad edilen ölümsüzlüğü anlatıyor.

Ölüm kartı ile Akrep Burcu arasındaki eşleştirme son derece dolaysız.

Kart korkulduğu gibi fiziksel ölümün ifadesi olmaktan çok, yaşam yolunda karşılaşılan büyük bir değişimi ifade eder. Bir dönemin sona erdiğini, bir sürecin tamamlandığını, bir şeylerin bittiğini anlatır. Geçerliliğini yitiren yapılar ile vedalaşma zamanıdır. Kayıplar ile yüzleşmek önemlidir. Yeniliği kucaklayabilmek için doğal yas sürecinden geçmek gerekir. İlkbaharda ağaçların yeniden yeşerebilmesi için önce, sararıp solmuş yapraklar dökülmeli, dallar kış boyu çırılçıplak kalmalıdır. Ölüm, ne kadar üzücü olsa da yaşam döngüsünün doğal bir aşamasıdır. Kayıplar için duyulan acı ve keder sonuna kadar yaşanacak, tutulan yasın ardından, yeni bir gün doğacaktır.

Cinsellik, ölüm ve yenilenme burcu olarak tanımlanan Akrep Burcu, Ölüm kartının ifade ettiği bu dönüşüm ile bağlantılıdır.

Akrep Burcu, cinselliğe, konfora ve paraya düşkünlük, korku, nefret, iktidar arzusu, gurur, zalimlik gibi eğilimler gösterebilir. Ancak Akrep’in sadece hayatın karanlık yönlerine ilgi duyduğunu sanmak, onun ruhsal yolculuğunu anlamamıza engel olur.

Bütünlüğe erişme yolunda, insanın kendi  doğasının tüm yönlerini kucaklaması gerektiğini bilen Akrep Burcu için, cinsellik, ölüm, güç, para konularının cazibesi çok yoğundur. Eğer kişiliğinde takılı kalmışsa, fiziksel dünyanın tahriklerine kapılacak, egosundan kaynaklanan davranışları beslemeye devam edecek ve yine egosunun yarattığı illüzyonların esiri olacaktır.

Arkana Majör’ün XIII numaralı kartı Ölüm, acı ve kederi kabullenme,vedalaşma ve ardından gelecek yeniden doğuş mesajı ile Akrep’e ruhsal yolculuğunda yol gösterir. Bilinmeyen, kimsenin ayak basmaya cesaret edemediği topraklarda yol alan Akrep, yaşam biçiminin ve inanç sisteminin ölümü ile karşılaşacaktır. Bu acı verici tecrübe, üstün bir cesaret gerektirir. Cehenneme yaptığı yolculukta, bildiği tanıdığı herşeyi geride bırakırsa, insan doğasının karanlık yönleri ile yüzleşme cesareti gösterirse, Akrep korkunun ötesine geçerek dönüşümü gerçekleştirecektir. O, karanlığın içindeki aydınlık noktayı bulmak, insan egosunun olumsuzluklarına meydan okumak ve böylece karanlığı aydınlığa dönüştürmek için buradadır.

Terazi Burcu, İlahi Denge

Terazi Burcunun Arkana Majör’deki karşılığı Adalet kartı, bir diğer ekole göre de Denge kartıdır.

Adalet kartına baktığımız zaman, altın tacı ve görkemli kırmızı elbisesi ile tahtında oturmakta olan Adalet tanrıçasını görürüz. Bir elinde kılıç, bir elinde terazi tutmaktadır. Pek çok farklı kaynakta gözleri bağlı olarak tasvir edilen Adalet tanrıçası bu kartta, sorunları her yönüyle görüp anlaması, her detayı değerlendirebilmesi için gözleri açık olarak resmedilmiştir.

Kart, Terazi Burcunun doğal nitelikleri olan denge, uyum ve eşitliği simgeler. Terazi için hayati önem taşıyan dengeyi sağlayabilmek için gereken sezgisel anlayışa, akılcı düşünmeye ve algıların açık olmasına işaret eder. Eyleme geçmeden önce koşulları dikkatle analiz etmek ve değerlendirmek ile ilgilidir. Ancak bu şekilde Terazi kendini feda etmeden barışı koruyabilecek, uyumu sağlayabilecektir.

Terazi burcunun idealist yapısı bazen gerçeği olduğu gibi görmesine engel olabilir.  Daima kendi inançlarına sıkı sıkıya bağlı kalsa da, başkalarından etkilenmeye de çok açıktır. Adalet kartı, Terazi’ye doğruyu yanlıştan ayırmak konusundaki doğal yeteneğini hatırlatır ve fazla katı olmamak konusunda da uyarır. Terazi Burcunun karanlık yüzü kibir ve ikiyüzlülükle bağlantılı olarak, Adalet kartı bizi kendi davranışlarımızı en ince detayına kadar gözden geçirmeye davet eder ve hayatlarımızda dengede olmayan konuları sorgulamamız için bizi zorlar.  İlahi adaletin terazisinin şaşmayacağını ve evrensel yasaların daima doğru işleyeceğini hatırlatır.

Denge kartı, Terazi’ nin denge arayışında doğru ölçünün önemini vurgular. Karşıtlıkları bir araya getirerek, güçleri birleştirerek, orta yolu bularak sağlıklı bir yola gidilebileceğini işaret eder.

Denge kartı aşırılıklardan uzak durmak, ölçülü olmak anlamı ile Terazi’ye ihtiyaç duyduğu dengeli ilişkilerin kapısını açar. Olayları her yönü ile tartıp görmek, sağduyu ile hareket etmek Terazi’nin kendi merkezinde kalmasını sağlayacak ve kendisini güvende hissettirecektir.

Herkesi memnun etmek için uğraşan ya da tatlılıkla herkesi parmağında oynatmaya çalışan Terazi, ilişkilerinde alma verme dengesini kurduğunda ve doğru karışımı bulduğunda, özlediği adalet duygusunu tadacaktır.

Sürekli her şeyi ölçüp biçmek istemesi sonucu çevresine tereddüt ve kararsızlık olarak yansıyan tutumu yerine, aşırılıklardan kaçındığında, sağduyusunu izleyerek doğru ölçüye ulaştığında daha mutlu olacaktır

Başak Burcu, Işığın Hanımı

Başak Burcunun Arkana Majör’deki temsilcisi iki farklı ekole göre Ermiş ve Adalet kartlarıdır.

IX numaralı kart,  karlı bir yolda tek başına yürüyen Ermiş’i gösterir. Elinde taşıdığı fenerin içinde bir yıldız parlamaktadır.Onunla hem kendi yolunu aydınlatabilir, hem de başkalarına rehberlik edebilir. Pelerini onu dışarıdan gelecek etkilere karşı korur. Kartın anlamı kendi içine dönmek, hiç kimseden ve hiçbir şeyden etkilenmeden kendi yolunda ilerlemektir. Kişinin kendi içinden yükselen bilgeliğe kulak vermesini ve onu bulmasını anlatır.

Bu anlamda Başak Burcunun ilahi bir anlayışla, herkesin içindeki parlayan yıldızı görüp ortaya çıkarması ile bağlantılıdır. Ermiş kartı, Başak Burcuna ruhsal düzeydeki gerçek görevi olan ilahi ışığı koruma ve taşıma işlevlerini hatırlatır.

Başak Burcunun titizliği, mükemmeliyetçiliği ve dikkati, dış dünyaya fazla odaklanırsa huzursuzluk, sinirlik, endişe, eleştirel eğilimler yaratabilir. Ermiş kartı ona, saplantılı bir şekilde iş yaşamı, başka insanların meseleleri, sağlık ve beslenme konularına yönelmek yerine, iç dünyasına dönmesini söyler. İçsel ışığını korumasını, beslemesini ve hazırlamasını öğütler. Ermiş kartının önerdiği meditasyon, ruhsal yolculuğa açılan kapıdır. Başak bu  yolculukta en doğru metodları, süreçleri, teknikleri seçecek ve en doğru zamanda ruhun ışımasını sağlayacaktır. İçine odaklanan Başak ruhsal mükemmeliği keşfedecektir.

Taşıdığı fenerle hem kendi yolunu aydınlatan hem de başkalarına yol gösteren Ermiş gibi Başak da kendi ışığı ile bağlantı kurmalı ve onu günlük hayatına akıtarak dünyaya hizmet etmelidir. O zaman gerçek yerini bulduğunu ve kendini gerçekleştirdiğini hissedebilir.

Adalet Kartı Başak Burcuna denge mesajı vererek yolculuğunda destekler. Kartta gördüğümüz Adalet tanrıçası sol elinde tuttuğu altın terazide iki dünyayı dengelemektedir : maddi dünya ve ruhsal dünya. Bu kart aşırılıklara karşı bir uyarı niteliği taşır ve gereken ayarlamaları yaparak dengeyi bulmayı öğütler.

Ermiş kartının işaret ettiği ruhsal yolculuğun yanısıra  Adalet kartı da Başak Burcuna fiziksel, duygusal, sosyal, ruhsal açılardan dengeyi kurmasını hatırlatır. Her türlü aşırılık sonucu bir bedel ödenecektir. Zararlı yiyecekler, içecekler sağlığımızı bozar, ama ölçüsüz diyetler de bedenimizi olumsuz etkiler, aşırı çalışmak insanın sosyal hayatını ihmal etmesine yol açabilir.

Adalet kartının yargılama ve cezalandırma ile ilgili olmadığını unutmamalıyız. O sadece akılcı ve nesnel bir tutumla erişilecek dengeye işaret eder. Belki sonuç tam istediğimiz gibi olmayacaktır ama adil ve gerektiği gibi olacaktır. Bu da başak Burcu’nun karanlık tarafı olan aşırı eleştirel, hata affetmeyen ve zorlayıcı tutumuna karşı bir uyarıdır.

Başak yüksek bilincin ışığını günlük hayatın pratik yönlerine yansıtmayı başardığında, dengeyi sağlayacaktır, böylece dünyaya şefkat ve bilgelik aşılayabilir.

Aslan Burcu, Güzel ve Çirkin

Aslan Burcu ile eşleştirilen Güç kartı, Arkana majör içindeki en dolaysız anlatıma sahip kartlardan biri.

Kartın üzerindeki genç kadın ve aslan, bilinci ve içgüdüsel doğamızı temsil ederler. Başının üzerinde sonsuzluk işareti olan genç kadın aslana korkusuz ve kalbi şüphelerden arınmış bir halde yaklaşmaktadır.  Kadın aynı Güzel ve Çirkin masalında olduğu gibi, sevgiyle kendini adadığında Canavar’ı ehlileştirmiştir.

Hayvana özgü vahşi yönlerimizle yani içgüdüsel doğamızla yüksek bilincimiz arasındaki uzlaşma, gerçek gücümüze, yaşam sevincimize ve sağlıklı bir tutkuya açılan kapıdır.

Güç kartının temsil ettiği yaşama coşkusu, enerji, cesaret , kendini adama Aslan Burcu ile bağlantılı. Ancak kart aynı zamanda Aslan Burcu’nu,  doymak bilmeyen güç ve kontrol arzusuna karşı da uyarıyor. İçgüdülerinin ve gücünün karanlık yönü tarafından ele geçirilen Aslan, çok inatçı ve kibirli olabilir. Hoşgörüsüz ve önüne çıkan herkese karşı yıkıcı bir tutum içine girebilir.

Aslan dengesini korumak için güdülerini tanıyıp, onların boyunduruğu altına girmemeyi  öğrenmelidir. Yüksek bilinç, manevi güç, sevgi bu yoldaki en önemli yardımcılarıdır.

Hakimiyet için duyduğu sonsuz arzu aslında koşulsuz sevgi ve sadakate duyduğu ihtiyaçtır.

Kendi  doğası ile uzlaşarak elde edeceği hakimiyet ona çok istediği ve özlediği krallığın kendi içinde olduğunu gösterecektir. Tahtını ve tacını dışarıda değil kendi içinde aramalıdır.

Yengeç Burcu, Yaşamın Temeli

Duygusal, sezgisel, hassas yapılı, koruyucu, besleyici ve evine bağlı Yengeç Burcu, Arkana Majör’ün Araba ve Ay kartları ile eşleştiriliyor.

Geleneksel olarak ilerleme, yeniye doğru adım atma anlamları taşıyan Araba kartına baktığımızda, resimdeki arabanın hareketsiz durduğunu görürüz. Henüz harekete geçmemiştir. Arabayı oluşturan unsurları birbirinden ayıracak olsak, hiçbiri tek başına bir iş yapamaz. Araba, sfenksler, arabacı, ancak aynı yöne doğru, ortak bir hedefe doğru hareket ederlerse ilerleyebilirler.

Kart arabanın sürücüsü haline gelmemizi söyler. Hedefimizi belirlemeli, kontrolü ele almalıyız. Kendimize güvenerek tüm çelişkileri aşıp, istediğimiz noktaya varabiliriz.

Kendine güvenen ve kaderinin dizginlerini elinde tutan Arabacı, aynı Yengeç gibi, zırhını kuşanmıştır. Su ile kara arasında gidip gelen yengeç gibi, Araba da bilinç ve bilinçaltı arasında, dünyevi ve ruhsal olan arasında gidip gelir. Arabacının zırhı, dıştan sert, içten yumuşak olmaktır. Siyah ve beyaz sfenksler aydınlık ve karanlıktır, su ve karadır, ay ve güneştir. Araba bütün bu zıt unsurların birleştirilebileceğini söyler. Birlikte olduklarında ve aynı amacı taşıdıklarında kimse onları durduramayacaktır. Kartın verdiği en önemli mesaj budur.

Araba bize, ruhu gerçek hedefine taşıyacak aracın  bütünleşmiş bir kişilik olduğu mesajını verir. Ruhu taşıyan araç aynı zamanda ruhun içinde yaşam süreceği aydınlık bir evdir. Yengeç Burcu da evin sağlam temeli, yaşamın beşiğidir.

Ruhumuzun evini inşa etmek için duygu ve düşüncelerimizin ortak bir hedefe doğru hareket etmesi gerekir. Eğer arzularımız ve zihnimiz farklı yönlere doğru gitmeye çalışıyorsa, fiziksel bedenimiz de nereye gideceği ne yapacağı konusunda karmaşaya düşer. Bu parçalanma hali, ruhun evsiz kalması demektir.

Araba kartı Yengeç Burcuna, duygu, düşünce ve fiziksel bedeni arasında birlik olduğunda, ruhunu dışa vurabileceği güvenli evini, yuvasını bulacağını söylüyor.

Evini bulup, aracının yönetimine geçen Yengeç, iç ve dış hazırlıklarını tamamladığına göre, yola koyulmalıdır. Ay kartı, yolculukta karşılaşacağımız gölgelere işaret ediyor.

Kartta en arkada resmedilen kuleler, ulaşılabilecek en yüksek hedefin simgesi. Hemen tepede görülen Ay’ın ardındaki Güneş de, hedefin yakın olduğunu söylüyor.

Ancak yol üzerinde tehlikeler bizi beklemektedir. Hedefimizi yitirmek, güvensizlik, kendimizi kandırmak, adım atmaya cesaret edememek bizi harekete geçmekten alıkoyabilir. Aşırı hassasiyetimiz, korkularımız bizi karanlıkta bırakabilir.

Ay kartı, korkulara yenik düşmek, eşiği geçmeye bir türlü cesaret edememek, ruhun labirentinde kaybolmak anlamları ile Yengeç Burcunu kendi karanlığına karşı uyarıyor: Geçmişe aşırı bağlılık, güvensizlik, alınganlık, bağımlılık, içe kapanma, kuruntu, endişe.

İkizler Burcu, Animus ve Anima

Eşleştirildiği Güneş ve Aşıklar kartları ile ilişkisini anlamak için, İkizler Burcunu tarif etmekte kullanılan yüzeysel tanımların ötesine bakmalıyız. İkizler çoğunlukla zeki, akılcı, konuşkan, hatta dedikoducu, çift karakterli, dengesiz, havai, kolay adapte olan, iletişim yeteneği gelişmiş kişiler olarak tarif edilir.

Ruhsal düzeyde baktığımızda ise, her türlü ikiliğin, zıtlığın çözülmesi, kutuplaşmalar arasında köprüler kurulması İkizler Burcu ile bağlantılıdır.

Hem Aşıklar Kartı hem de Güneş Kartı İkizlerin bu yönüne çok açık şekilde dikkat çekiyor.

Bugünün popüler destesi Rider Waite Tarot Kartlarından önce yaygın şekilde kullanılan, kökeni 15. ve 16. Yüzyıllara kadar uzanan Marsilya Tarotu adlı destedeki Güneş Kartına baktığımızda, İkizler Burcu için genellikle kullanılan sembole çok benzediğini görüyoruz.
Güneş kartının gençlik, yaşama sevinci, çocuksu neşe gibi anlamları, İkizler Burcunun yeniliğe hemen adapte olma, canlılık, çocuksu öğrenme arzusu  özelliklerini çağrıştırıyor olabilir. Ancak daha derin anlamıyla da bu kart bilgeliği ve mistik “birlik” duygusunu ifade eder.

Kartta bahçede oyun oynayan iki çocuk görürüz.  Birbirleriyle uyum içinde resmedilmiş çocukların üzerinde Güneş parlar.  Arkana Majör’ün XIX  numaralı kartı,  İkizler Burcuna, onu aydınlığa kavuşturacak yolun birlik duygusundan geçtiğini söylüyor. İkizler Burcu, karttaki çocuklar gibi iletişim kurarak, insan ilişkilerini düzenleyerek  ruhsal amacına yönelebilir. Beden ve ruh, bilinç ve yüksek bilinç, düşünce ve kalp arasındaki bağlantıyı kurarak aydınlığa çıkabilir.

Aşıklar kartının İkizler’e ruhsal yolculuğunda verdiği tavsiye, büyük aşk, bağlanma, kendini adama, Anima ve Animus’un birlikteliği.

Kendi içinde bütünleşme duygusuna erişmiş bir İkizler,  bir çok kutuplaşmaya çözüm bulabilir. Olağanüstü iletişim yeteneği ile yarattığı hikayeler ya da düşünce sistemleri,  insanlara nihai gerçeği işaret edebilir. Ancak bu bilgeliğe erişemeyen İkizler, parçalanıp dağılmaya, ikilemler içinde kaybolmaya meyillidir. Zihinsel ve bedensel olarak tam anlamıyla gevşeyemediğinden, sinirsel olarak gergindir. Bu gerginlik ve huzursuzluk, onu bitmek bilmeyen bir koşuşturmaya sürükleyerek herşeyden sıkılmasına yol açar.

Aşıklar kartı İkizler Burcunu içsel çatışmalarını aşmaya davet eder. Yaşamdaki mutluluğu dış koşullarda aramak yerine, kalbinin derinliklerine bakmasını tavsiye eder. Asıl mutluluk kaynağının kendi içindeki bütünleşme olduğunu fark etmelidir.   Anima ve Animus’un simgesel evliliği, zıtlıkların birleşmesi, yüksek bilince açılan kapı olacaktır.

Boğa Burcu, İmparatoriçe ile Aziz arasında

Boğa Burcu’nun eşleştirildiği Tarot kartları İmparatoriçe ve Aziz.

İmparatoriçe kartında kullanılmış olan semboller çok açıktır. Bolluk, bereket anlamı taşıyan olgunlaşmış bir buğday tarlasının önünde oturan İmparatoriçe’nin tahtında Venüs’ün simgesi göze çarpıyor. Elbisesinin üzerindeki nar desenleri de yine bereket anlamı taşıyor. Ekinler, İmparatoriçe’nin arkasındaki orman ve akarsu imgeleri, onu bize Tabiat Ana olarak sunuyor.

Arkana Majör’ün III numaralı kartı olan İmparatoriçe’nin taşıdığı bereketli topraktan yaşam bulan yeni olasılıklar, büyüme ve gelişme, bolluk, maddi zevkler,istikrar ve  güvence mesajları Boğa Burcu ile örtüşüyor.

Yöneticisi Venüs olan Boğa Burcu, güvenilir, tutarlı, doğaya düşkün, maddeye önem veren yapısı ile İmparatoriçe kartında daha çok aydınlık yüzünü buluyor.

Manevi değerleri, inancı, iç ahlakına sadık olmayı anlatan Aziz Kartı güveni temsil eder ve geleneksel olarak destenin koruyucu kartlarından biridir. Kartın Boğa Burcu ile bağlantısını incelerken, Boğa Burcu’nun yönettiği 2.Evin anlamına başvurma ihtiyacı hissedebiliriz. 2.Ev kazancımız, maddi varlığımız ile ilgili olduğu gibi, güvenlik duygumuzu, kendimize verdiğimiz değeri ve özgüvenimizi de yönetiyor. Bu anlamda Aziz kartının manevi değerler, kendine sadakat gibi anlamları Boğa Burcu ile bağlantılı.

Boğa Burcunun gölge yönleri  inatçılık, dargörüşlülük, saplantılı düşünce ve hoşgörüsüzlük, kartın içerdiği geleneksel kurallar, dogmatik düşünce, tutuculuk gibi anlamlarla örtüşüyor.

Aziz Kartı bizi sahip olduğumuz inançları ve değer yargılarını sorgulamaya davet eder. Dogmalardan, geçerliliğini yitirmiş değer yargılarından, tutuculuktan sıyrılırsak, ideallerimiz, inancımız ve kendi değerimiz ile bağlantıya geçip hayatımızın derin bir anlamı olduğunu kavrarız. Bu inanmışlık geleceğe yönelik güven duygusunu ve özsaygıyı da beraberinde getirir.  Aziz’in yaydığı özgüven, Boğa Burcu’nun istikrar ve güvene duyduğu ihtiyaçtan doğan maddeye düşkünlüğünü yatıştırabilir.

Koç Burcu,İmparator mu, Arabacı mı?

İmparator ve Araba, iki farklı sistem tarafından Koç Burcu ile eşleştirilen kartlardır.

Arkana Majör’ün IV numaralı kartı İmparator somut yapılar demektir ve gerçekleştirme anlamı taşır. Sembolize ettiği irade gücü, yeni girişimler, canlılık, mücadele Koç Burcu ile bağlantısını anlamamıza yardım edebilir. Bugün en çok kullanılan, en popüler Tarot kartları olan Rider Waite destesinin  İmparator kartına baktığımızda, İmparator’un tahtını süsleyen koç başları hemen dikkatimizi çeker.

Dört adet koç başı  ile süslenmiş tahtı İmparator’un Marsiyen karakterini vurguluyor. İmparator’un kırmızı giysisi de yine Koç Burcu ve Mars ile bağlantılı. İmparator kartının karanlık tarafı olan aşırı hükmetme arzusu, iktidar hırsı, itaat ve disiplin beklentisi, Tanrıyı oynamak, Koç Burcunun enerjisine doğru yön veremediği  zamanlarda ortaya çıkan gölge yönleri ile örtüşüyor.

Araba kartı (Arkana Majör VII), ileriye doğru atılan büyük bir adımı simgeler. Özgürlük arzusu, kendini ispat etme güdüsü, macera hevesi, risk almaya hazır olmak Koç Burcu ile örtüşen ifadeler.

Kartta görülen Arabacı, görkemli zırhı, tacı ve elindeki altın asası ile bir kahraman olarak resmedilmiş. Arabasını çeken siyah ve beyaz sfenksler yolculuğu sırasında karşılaşacağı birbirine zıt durumları gösteriyor. Sfenkslerin onu çekeceği farklı alternatifler arasında seçim yapması, dizginleri elinde tutarak yaşamının yönünü belirlemesi gerekmektedir.

Aynı arabacı gibi Koç Burcu da, bağımsız olma yolunda, bencillik yaparak veya kendine aşırı güvenerek sahip olduğu güçleri abartmak yerine öğrenmesi gereken pek çok şey olduğunun farkına varmalıdır.

%d blogcu bunu beğendi: